| مشاهده اطلاعات ثبت شده     | مشاهده نتیجه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون مجتمع تولیدی صنعتی یزد نیرو
به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل اپراتوری شرکت برق منطقه ای یزد
تیر ماه 1399
اصلاحیه شماره دو : الف )به عنوان شغلهای تکنسین تیکنر و فیلتر پرس و تکنسین فلوتاسیون(ردیف 6و7عنوان شغلی مندرج در دفترچه)  رشته تحصیلی "مکانیک-کلیه گرایشها" اضافه شد.
ب)برای کارشناس HSE داوطلب زن هم مجاز به ثبت نام میباشد.ردیف 18"
 اصلاحیه شماره یک : تغییر در جدول رشته شغل های (تکنسین تیکنر و فیلتر پرس، تکنسین فلوتاسیون، مدیر آزمایشگاه، کارشناس آزمایشگاه)
رشته تحصیلی مهندسی شیمی به رشته های تحصیلی مورد نیاز این چهار رشته شغلی اضافه شد.
دفترچه راهنمای آزمون
دوشنبه  02 / 04 / 1399
شروع ثبت نام
ساعت 15 روز دوشنبه  09 / 04 / 1399
خاتمه ثبت نام
از سه شنبه  10 / 04 / 1399
لغایت چهارشنبه 11 / 04 / 1399
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز پنجشنبه  12 / 04 / 1399
تاریخ آزمون
در صورت بروز مشکل با شماره 32626219 - 035  در وقت اداری تماس حاصل نمایید.